Generalforsamling DMF-Odense 2015

Dansk Musiker Forbund Odense afdelings Ordinære generalforsamling – 23. marts 2015
Kansas City Odense – Munkebjergvej 140

Referat

Referent Hans Jessen

Formand Chris Kromann bød velkommen til medlemmer og gæster: Forbundsformand Anders Laursen, formand Inger Allan og Bjarke Dalager fra Svendborg afd., formand Carsten Pedersen, Jørn Vind og Renè Setling fra Fyns Stift afd., æresmedlem Hans Jessen, Revisor Erik Holm ReviFyn. En særlig velkomst til By- og kulturrådmand Jane Jegind, og til aftenens orkester Duo Suonante.

Jane Jegind holdt et spændene og inspirerende oplæg om Odense kommunes visioner og planer vedrørende den nye kulturpolitik. Hun opfordrede forsamlingen til at komme med input og ideer.

Endvidere fortalte hun om musikhuset Odeon, festivalen Tinderbox og om Odense Symfoniorkester.

Chris takkede Jane og overrakte en buket og en vingave.

Anders Laursen syntes det var  interessant at have besøg af en rådmand. Han fortsatte med at orientere om a-kasseproblemer, om hvornår man betragtes som selvstændig, og hvornår man betragtes som lønmodtager. Anders roste medlemmerne i DMF for deres ansvarlige måde at håndtere instrumentforsikringen på, uden misbrug, man bruger den ikke i tide og utide.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Inger Allan, som blev valgt. Inger takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. Dagsordenen blev godkendt. Hun gav derefter ordet til formand Chris Kromann for beretningen.

Bestyrelsens beretning.

Lørdag d. 24. maj døde vores gode kollega og mangeårige medlem af bestyrelsen Palle Steen Olsen pludselig 63 år gammel. Palle var ved sin død stadig meget aktiv, både som suppleant i vores bestyrelse og som formand for foreningen ”Rock med Rynker” Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og mindes Palle et øjeblik. Æret være palle Steen Olsens minde…..tak.

Medlemstal: I september var vi nede på 312 medlemmer, men er nu steget til 325 medlemmer. Det samme som sidste års generalforsamling.

 Jeg har valgt at disponere beretningen i 3 hovedafsnit:

1)        Afdelingens samarbejdsrelationer.

2)        Afdelingens medlemsservice.

3)        Afdelingen og Forbundet.

Dette skulle forhåbentlig gøre beretningen mere overskuelig, og I er meget velkomne til at markere for spørgsmål eller kommentarer undervejs.

Da Anders er tilstede vil afsnittet ” Afdeling – Forbund ” forhåbentlig kunne være en orientering fra Anders.

1. AFDELINGENS SAMARBEJDSRELATIONER

ROCK:

Når vi som nævnt har kunnet fastholde vores medlemstal, skyldes det ikke mindst institutionen her – Kansas City -, og den indsats vi herigennem kan gøre for at synliggøre DMF.

Det er mit indtryk, at der er blevet lidt færre medlemmer fra det traditionelle selskabsmusikermiljø, hvis arbejdsområde har været, og er , under kraftig forandring. Det er for mig tegn på, at det er lykkedes at organisere flere fra rockmiljøet, hvilket igen er en indikation på at Kansas – DMF samarbejdet bærer frugt.

Det er fedt, at vi har positioneret os som en naturlig del af miljøet her. Og det er rigtig godt for DMF, at direktør, Thomas og  formand Thomas begge medvirker positivt som medlem af vores afdelingsbestyrelse.

Og de faste årlige 10.000 sponsorkroner, som vi lægger i Kansas City som erhvervspartner, er en velplaceret støtte.

Vi har med dette samarbejde også haft mulighed for på den nylig afholdte EMERGENZA-festival (en band-konkurrence, der foretager udvælgelse i 155 land), at uddele personlige DMF-info-pakker til 30 bands for et par uger siden her på Kansas City, – ligesom jeg også fik lavet info-pakker til Kansas City Upcomings 8 bands i forrige week-end. Pakker med alt hvad Forbundet kunne præsentere af merchandice fra Musikeren til syrlige drops og ørepropper. LISTE PÅ LÆRRED . Det kan man måske godt trække lidt på smilebåndet af, men de var glade for opmærksomheden. Og Kim fra Upcoming spurgte specielt, om det var muligt, at de kunne få tilsvarende DMF-materiale som EMERGENZA ugen før.Vi har derudover bidraget med 4000,- kr. til en Masterclass for unge her på Kansas som Odense Musikudvalg var medfinansierende på.

Sidste forår mistede vi som sagt vores direkte kontakt til nostalgirockerne i foreningen ”Rock med Rynker” formanden Palle Olsen.

Vi har dog stadig god kontakt bl.a. via Ole Belgård, ligesom jeg også har kontakt til den nye formand, – som er tidligere medlem af afdelingen – , med henblik på, at holde informationsmulighederne åbne.
For disse musikere spiller faktisk mange af de jobs, der før var forbeholdt solo/selskabsmusikere. Det er selvfølgelig helt ok, ( – forudsat at de holder tariffen.)

FOLK:

Folkemusikken har haft det godt i Odense. Med base i uddannelsen på konservatoriet, er der vokset et miljø op i byen, som gav folkemusikken et tiltrængt løft. Et løft på kvalitet og prestige, som vi har manglet i forhold til de øvrige nordiske lande.

Folkemusikuddannelsen er som bekendt flyttet til Esbjerg, men en stor del af de musikere, der blev uddannet her bor her stadig og er engageret i miljøerne, der opstod på denne baggrund, – Thorøhuse f.eks. Men ingen tvivl om, at det er blevet vanskeligere, også for folkemusikerne, at skaffe sig job.

SONGWRITER:

Singer-songwriterne vil jeg lige nævne, da vi har haft nogle positive kontakter med musikere fra dette voksende miljø, som vi støtter, hvor vi har mulighed for det. Vi har således givet tilskud til et af vore unge medlemmers deltagelse i Songwriters summit i Berlin, – et studieophold i uge 44 med deltagelse af medlemmer fra Kbh., Århus og altså Odense. Det er der kommet meget flotte tilbagemeldinger på. – hvilket altså er en tak til jer for støtten.

JAZZ:

Afdelingen har også ydet en beskeden støtte til et dokumentarprojekt om det hedengangne jazzhus Sophus Ferdinand. – En doku-CD med koncerter fra dengang.

Jeg har deltaget i Foreningen af fynske jazzmusikeres generalforsamling og i prisfesten for Årets Fynske Jazzmusiker. Og jeg må sige, at det er et imponerende og entusiastisk arbejde, som foreningens ildsjæle lægger for dagen for at holde sammen på en genreforening, der har mange odds imod sig. Bl.a. er jazzens tidligere festival nu blevet en del af de førnævnte ”Jamdays”, hvilket ikke nødvendigvis er en bagdel, men det eksponerer ikke FFJ helt så meget som i gamle dage.

En af sværvægterne i FFJ, – og for Odense -, er TipToe BigBand, som har nået en forrygende standard. Og det kunne ikke være mere velvalgt at give årets jazzpris til orkesterets dirigent Torben Sminge.
Vi deler et bestyrelsesmedlem med FFJ, nemlig Mogens Westermark, ligesom den ene af vores kritiske revisorer, N. Chr. Resting er formand for FFJ. – Og vores revisorsuppleant Erik Lysholm er jo også jazzmusiker. Vores tætte samarbejde er en stor gevinst for Odenses professionelle musikliv. Og det vil jeg gerne kvittere for !

KLASSISK:

Den professionelle klassiske musik i byen er koncentreret omkring Odense Symfoniorkester og konservatoriet.

Vi plejer at have orkesterets tillidsmand til at give en orientering her på generalforsamlingen.

Forbundets faglige sekretær for området, Steen Jørgensen er meget glad for den aftale, der nu er implementeret, godkendt af HB, LDO-musikernes fællesråd og KL med ikrafttræden fra 1/1 i år.
Bl.a. er det lykkedes efter 25 år, at forhandle en 5 dages-uge på plads, – ganske vist mod afgivelse af medierettigheder, – bortset fra Gramex og CopyDan.
Dette betyder også, at antallet af garanterede fridage stiger med 45 samt at der garanteres 13 fri-weekender med visse præciseringer.

SELSKABS- OG UNDERHOLDNINGSMUSIK:

Rigtig mange selskabsmusiker fra den traditionelle del af genren mærker stadig de trange tider på pengepungen. Vi ser en afgang af medlemmer, der har haft en god forretning kørende i årevis, men som nu erkender, at jobbene er blevet så få, at de vælger helt at droppe faget. De der stadig er i faget, melder heldigvis tilbage, at de klarer sig udmærket. Vi prøver selvfølgelig at præge udviklingen og hjælpe med selskabsmusikernes overlevelse.  Vi har også stadig vores fællesfynske musikerportal www.musikfyn.dk sammen med Svendborg og FS som bookingservice for alle, og som forhåbentlig kan medvirke til at skaffe job. Denne service annonceres fra vores hjemmesider og i tlf.-bogen for Fyn. Og vi er glade for, at FS-afd.s medlem Rene Setling styrer denne udmærkede service. Musikfyn er dog ikke forbeholdt nogen genre, men er åben for alle medlemmer, der ønsker at annoncere. Rene hjælper gerne med det praktiske.

Forbundets selskabsmusiker-udvalg har netop d.8.marts gennemført en aldeles imponerende festmusiker-event i bygningen i Vejle, med præsentation af alle afskygninger af begrebet selskabs- og festmusik samt grej og alt til faget hørende fra 4-5 scener i 3 etager. Og med deltagelse af medarbejderne fra hovedkontoret. Velbesøgt og vildt professionelt !
Hans og jeg deltog herfra.

KONSERVATORIET:

Vi har ikke været til dimittend-info på kons. som vi plejer i år. Forbundet har tilsyneladende droppet denne aktivitet. For selvom der generelt var stabilt fremmøde her i Odense på 10-12 dimittender, dukkede der næsten ingen op på de øvrige konservatorier. Og jeg antager, at det er grunden til at vores A-kassemedarbejder fra Århus, Esben Laursen nu laver individuelle aftaler med de konservatorier, der ønsker det. Der er dog stadig en fin stemning mellem DMF og Det Fynske Musikkonservatorium, som altid har taget godt imod os. Og Esben briefer os gerne om sine indtryk fra kons., som han stadig besøger for A-kasseorientering en gang eller to om året.

 MUSIKSKOLERNE:

Vi har mange medlemmer beskæftiget på musikskolerne. Det er faktisk mit indtryk, at undervisning er blevet en større del af manges indtægt. Skolerne har hver deres egen tillidsmand. Desværre har afdelingen ikke den optimale  kontakt med skolemiljøet, så det ville være meget velkomment, hvis vi i bestyrelsen også havde en musikskoleansat, – og gerne en TM`er.
Heldigvis er Bjarke jo musikskoleansat i Svendborg, og hvis du har noget, du synes vi bør vide fra den front, er du velkommen til at tage ordet.

2. AFDELINGENS MEDLEMSSERVICE

 MEDLEMSVEJLEDNING OG SAGER:

Egentlige juridiske tvister overlades selvfølgelig til Forbundet. Ofte kan vi dog få stoppet urimelighederne i opløbet.
Jeg vil ikke bruge tid på enkelt-henvendelserne, men der er en overvægt af forespørgsler om aflønning i forb. m. kirkejobs både som sanger og musiker. Området er tilsyneladende ikke helt overskueligt, og jeg har heller ikke indsigt i forholdene, men sender dem videre til Forbundet.

Jeg har faktisk modtaget en sag så sent som i sidste uge, som jeg har drøftet med DMF s faglige sekretær Steen Jørgensen til videre behandling.

Måske var musikere ansat ved kirkerne et emne at belyse i Musikeren ?

KURSER:

Vi har haft præsentationsaften d. 13.maj med kurser fra ArtLab :  Ud over scenekanten, Alexanderteknik og Rockklaver med Stan Urban, som jo altid er garant for fyrig underholdning.
Men derudover er der ikke meget at klappe af. Det er stadig meget vanskeligt at samle deltagere nok til de udbudte kurser. Selv med det fynske kursus-fællesskab.

FYN – SAMARBEJDE:

For de 3 fynske afdelinger har stadig tæt kontakt og involverer hinanden, hvor det kan lade sig gøre. Jeg har nævnt vores fælles booking-portal www.musikfyn.dk , som også vores fælles rul – opper reklamerer for. Vi sender også repræsentanter til hinandens generalforsamlinger.
– En fin tradition, som vi selvfølgelig bør fortsætte og som har givet anledning til det udvidede DMF-Syd samarbejde.

DMF SYD – SAMARBEJDE:

De sydjyske og fynske afdelinger: Haderslev, Sønderborg, Sydvestjylland, Trekanten, FS, Svendborg og Odense, har indset fordelene ved at gennemføre aktiviteter i fællesskab, som de enkelte afdelinger ikke kan samle nok deltagere til. Vi har således gennemført 3 fotosessions med fifty/fifty støtte fra Gramex. Her afholdtes der session det d. 24.maj. med kolleger fra både Fyn og Jylland. Det er måske små skridt, men det er i den rigtige retning.
Vi mødes ca. 3 gange årligt. Forrige søndag var de 7 afdelinger igen samlet hos Haderslev DMF for at drøfte nye fællesprojekter.

Vi gennemførte i fællesskab Band-Kick her på Kansas med deltagelse af bands fra alle afdelingerne. Vores næste ide var at lave en tilsvarende Fest-Kick for selskabs- og festmusikere. Forbundets selskabsmusikerudvalg kom os som nævnt i forkøbet med et superarrangement.

På det nylig afholdte SYD-møde var der enighed om at afsøge mulighederne for at gennemføre en session for Urban, hiphop, Rap, elektro, DJ, og andre lidt smallere genrer. – Selvfølgelig for at afdelingerne kan signalere til deres ungdomsmiljøer, at vi også opfatter DEM som en del af den professionelle musikerstand.

MUSIKERNES HUS:

Vores ejendom kører også godt.Vi har gode, stabile lejere.Og vi har været forskånet for større uheld og uventede reparationer. Vi har været heldige, at kunne skifte lejere uden at miste lejeindtægt i den forbindelse.- Og så har vi jo næsten gratis kontor.Vi undersøger lige nu, om vi kan få en gevinst ved at omlægge vores lån.

Jeg skylder også at sige tak til en af vores lejere, Peter Stær, som også i år har foretaget snerydning og saltning omkring Musikernes Hus kvit og frit. Vi har dog kvitteret med en julegave.

Og mere tak :

Vi fik en henvendelse fra børnecancerfonden, om vi havde mulighed for at sponsorere en pianist ved en velgørenhedsmiddag d.1. maj. Det ville vi selvfølgelig gerne, og da vi fik kontakt til vores kollega Preben Glue,- som i parentes lever i bedste velgående, selvom vi kunne læse en dødsannonce i avisen for en, heldigvis anden, Preben Glue for kort tid siden -, tilbød han straks at spille vederlagsfrit. Bestyrelsen besluttede at kvittere med et par gode flasker til Preben, som vi vil overrække som tak fra afdelingen.

På ”Restaurationens dag” d.5.nov. var der et par dygtige kokke, som fik den gode ide, at lave en gratis gourmet-middag for byens hjemløse og stofafhængige i Bykirken. Afdelingen tilbød at levere dinnermusikken på klaveret. Det var et rigtig godt og velbesøgt arrangement med god pressedækning, deltagelse af byrådspolitikere og god eksponering af DMF.  – Det håber jeg da i hvert fald, – for det var mig, der havde fornøjelsen af at spille på klaveret et par timer,( – pr. honnør, forstås ).

HJEMMESIDEN:

Vores hjemmeside er linket med afdelingens site på dmf.dk. Vi kunne selvfølgelig altid peppe den op, men som regulær info-site fungerer den efter min mening ok og efter hensigten. Den henviser naturligvis også til den fællesfynske musikerportal.

Tak til Rene for at passe dette site for de fynske afdelinger.

JULEKURVE:

Også i år  har vi ansøgt, og fået bevilliget 7 stk. julekurve til uddeling blandt ældre medlemmer samt til Palle Olsens enke Merete.
Så Hans og jeg har været  på hyggelige julebesøg, – og fået takkekort og hilsener med tilbage til jer med tak.

Hans skal også have tak for det store arbejde med at indkøbe og pakke de flotte kurve.

Borgmester Anker Boye indkaldte ved juletid til kommunens nytårskur, hvor Hans og jeg deltog. Det var hovedsagligt for at høre om de mange musik-, kultur- og festivalinitiaiver fra hestens egen mund. Brian fra Tinderbox var forøvrigt også på talerlisten. Jeg nåede lige kort at spørge ham, om der var mulighed for, at vi kunne have en DMF-stand på bagsceneområdet som f.eks. på Roskilde. Han afviste, – med et halvt øre. ”Der var ikke plads” var det hurtige svar.

Og nu vi er ved den hurtige markering, så har bestyrelsen ønsket at kunne legitimere sig ude i miljøet. Så vi er blevet udstyret med personlige DMF-visitkort.

JUBILÆUM:

Vi har fire  25 års jubilæer at fejre.

Og til jer er der de eftertragtede DMF – kanvastasker med tak for jeres trofaste DMF – medlemskab.

Ken Thingård blev meldt ind d. 28. jan. 89, og kunne dermed fejre 25 års jubilæum. Ken skulle imidlertid undervise i aften, så han har besøgt mig på kontoret for at hente sin jubilæumsgave.

Jan Reiffenstein havde 25 års jubilæum d.1. feb. 89. Jan kunne faktisk også ganske nemt have hentet sin gave på kontoret, eftersom han bor i Musikernes Hus, og vi derfor ses dagligt. Ikke desto mindre er Jan kommet til generalforsamling i dag, – og det skal du ha` tak for. Tillykke til dig !

Per Rasmussen blev meldt ind i DMF d.1. marts 89 og har derfor også haft 25 års jubilæum i 2014.

Michael Salling havde 25 års jubilæum d. 1. juni.

Hjertelig tillykke til jer og tak for opbakningen fra kollegerne !

Og nu vi er ved fødselsdage og jubilæer.

Vi har indledt et fint sponsorat i forb. m. uddelingen af HCA-Prisen.
Prisen, som uddeles ved en flot forestilling på Odense Teater  på H.C. Andersens fødselsdag d. 2. april, – oftest til et par eller 3 internationale kulturmennesker, som har udbredt H.C.Andersen.

Vi betaler et musikalsk indslag. I forgangne år var det Mydtskov og Nordal, der leverede et fantastisk MEDLEY over musik til HCA-sange. I år er der 20 års jubilæum og vi har doneret et musikalsk indslag med Ditte Fromsejer og Sigurd Hockings, som har komponeret musik specielt til lejligheden. Det skal utvivlsom blive en oplevelse, – og en værdig og velplaceret promovering af afdelingen.

3. AFDELING – FORBUND

Så lige til sidst en orientering om de forbundsaktiviteter, der direkte involverer afdelingen.

TM FOR NYVALGTE:

For at give nyvalgte bestyrelsesmedlemmer et overblik over Foreningen og en hurtig indføring i tillidshvervet, gennemfører Forbundet et kursus for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Her deltog Th. de Mik og suppleant Rasmus Brylle.

TM – MØDER:

Det årlige tillidsmandsmøde på Kobæk Strand, blev afholdt d. 15. og 16. juni, hvor vi var repræsenteret af Th. de Mik, Rasmus og mig.

Nu vi er så heldige, at have både forbundsformanden og HB-medlemmet tilstede, vil jeg overlade ordet til  dem i den sidste del af beretningen, hvor jeg plejer at omtale relevant hovedkontor-stof.
Jeg vil i hvert fald godt bede Anders om at tage den landspolitiske orientering, – og også knytte bemærkninger til de foruroligende kendelser på A-kasseområdet.

Og hvis Bjarke har lyst til at bidrage, er det selvfølgelig altid velkommen.

MUSIKEREN:

Men inden I får ordet, vil jeg lige rose Musikeren for det nye look. Jeg er glad for, at vi har bibeholdt den fysiske udgave i så delikat form. Jeg mener også at kunne konstatere at fagbladet er blevet mere tema-orienteret, hvilket er en velkommen nyskabelse, som gør det mere overskueligt, og som skærper interessen. Så tag en venlig hilsen med hjem til redaktør Karen og de andre her fra Odense.

LANDSPOLITIK OG SKT. HANS TORV :

Anders, du kan få lov til at slutte beretningen , værs`go, – ordet er dit

TAK TIL BESTYRELSEN

Så har jeg blot tilbage at sige tak til bestyrelsen for godt og engageret samarbejde.
Det er vigtigt, at afdelingen har en bestyrelse med gode kontakter til Odenses musikliv, og vi kunne, som nævnt, ønske at kunne udvide bestyrelsen med både en musikskoleansat, en symfoniker og også gerne en musiker fra sub-miljøerne. Repræsentanter fra hele paletten er velkomne.

Foreløbig tak til jer, som har trukket læsset i år:

Tak til bestyrelsesmedlemmerne: Hans Jessen, der også har fungeret som referent og næstformand, tak til Thomas Årup, Thomas de Mik og Mogens Westermark samt til suppleanterne Rasmus Brylle og Palle Olsen.

Tak også til vore valgte kritiske revisorer : Asger Bondo og N.Chr.Resting og suppleanten Erik Lysholm samt vores revisionsfirma ReviFyn ved revisor Erik Holm, som er foreningen en god mand og en stor hjælp for mig i den daglige regnskabsføring.

Herefter er bestyrelsens beretning til kommentarer og debat.

Forsamlingen godkendte beretningen med applaus.

Regnskabet:

Revisor Erik Holm ReviFyn, fremlagde regnskabet på overhead. Han udtalte at sparsommelighed præger regnskabet, og det er meget lig regnskabet fra sidste år.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag: Nedsættelse af næstformand/referent honorar fra kr. 2000 pr. md. til kr. 500 pr. md. med virkning pr. 1/1 2015.
Forslaget blev vedtaget.

Lokalkontingentet: uændret.

VALG:

Valg af 4 stemmetællere: Bjarke Dalager, Carsten Pedersen, Jørn Vind og Renè Setling.

 

Enkelte spørgsmål skulle afklares inden de egentlige valg:

 

  1. Kan man vælges hvis man ikke kan være tilstede, men har sendt en fuldmagt?

Ja, –  det var forsamlingen enige om.

 

  1. Kan man stemme ved fuldmagt?

Dirigenten bragte dette til afstemning ved håndsoprækning.

imod stemte 14 – for stemte 8.

Man kan altså ikke stemme ved fuldmagt.

 

Anders Laursen udtalte, at dette ikke er præciseret i Odense afd.s vedtægter og det betyder, at generalforsamlingen er den højeste instans, som bestemmer dette.

Det bør føjes ind i standardlove for afdelingerne.

 

Valg af formand:

Chris Kromann er på valg og genopstiller.

Thomas de Mik stiller ligeledes op, efter  dirigenten har spurgt, om der er flere kandidater til formandsposten.

Thomas de Mik holdt et velforberedt og engageret oplæg og argumenterede for hvorfor han burde vælges.

Han nævnte fornyelse i bestyrelsen bl.a. ved at gøre brug af de sociale medier som f.eks. Facebook, mere opsøgende aktivitet og andet.

Formanden Chris Kromann udtrykte, på et flertal  af bestyrelsens vegne, forundring over både forløbet og konsekvensen af Thomas de Miks kandidatur. 4 dage inden generalforsamlingen modtog bestyrelsen besked fra Thomas de Mik om, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvorefter han senere på samme møde, bekendtgjorde sit kandidatur. Et flertal i bestyrelsen udtrykte bekymring for konsekvenserne af dette, da det ville betyde, at vores professionelle fagforening ville få samme formand som Kansas City, der både varetager amatørinteresser og driver et spillested,- en politisk modsætning som et flertal af bestyrelsen fandt uforenlig.

På denne baggrund anbefalede bestyrelsen genvalg af formanden.

 

Chris blev valgt med 19 stemmer

Thomas de Mik            9 stemmer

Blank                            1 stemme

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Mogens Westermark er på valg, og genopstiller pr. fuldmagt.

Hans Jessen er på valg, han genopstiller ikke.

Rasmus Brylle suppleant er på valg og stiller op.

Mogens Westermark og Rasmus Brylle vælges begge til bestyrelsen.

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

Stina Tølbøll Bekker  vælges som 1. suppleant for en periode på 2 år.

Preben Glue vælges som 2. suppleant for en periode på 1 år.

 

Valg af 1 kritisk revisor:

på valg er Niels Chr. Resting som bliver genvalgt.

 

Valg ef 1 revisorsuppleant:

på valg er Erik Lysholm som bliver genvalgt.

 

Eventuelt:

Dirigenten anbefalede den nye bestyrelse at gennemgå vedtægterne.

Thomas Aarup så gerne, at regnskabet fremover fremlægges for bestyrelsen inden generalforsamlingen, og han opfordrede til, at mødereferater lægges på hjemmesiden.

Han undrede sig over at en bestyrelsesbeslutning ang. nedsættelse af næstformand/referents honorar også skulle sanktioneres af generalforsamlingen, hvorefter formanden henviste til standardlovene for afdelingen.

Thomas Aarup håbede at den nye bestyrelse vil være mere åben, vi må være den eneste afdeling, der ikke er repræsenteret på de officielle medier.

Kim Kingo roste DMFs hjemmeside.

Anders Laursen udtalte: ”Jeg har været til mange generalforsamlinger, og jeg synes at denne her er en af de gode. Det er imponerende at i kan favne og rumme hinanden. Der er en yngre generation der banker på. Kom nu videre”.

Inger Allan: ”Tak for I hjalp mig gennem min første generalforsamling som dirigent i DMF. Jeg vil ønske jeres afdeling Held og lykke i det kommende år, jeg glæder mig til vort fortsat gode samarbejde i Svendborg”.

Stort bifald til dirigenten.

Chris Kromann: ”Først tak for en god generalforsamling, tak for de fine indlæg, tak for genvalget, tak til den nye bestyrelse, tak til Inger Allan”.

Referent Hans Jessen

Permanent link til denne artikel: http://dmfodense.dk/generalforsamling-dmf-odense/